รัฐดันสุดลิ่ม “คาร์บอนเครดิต” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ผลักดันให้คาร์บอนเครดิตเป็นหลักประกันทางธุรกิจ แต่ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน ประกอบการพิจารณา ออกเป็นกฎหมายเพื่อรองรับต่อไป คาร์บอนเครดิต เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อน

มีมูลค่าที่นำออกขายให้ภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีกระบวนการผลิต หรือทำงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าเป้าหมายที่ควบคุม เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ผลักดันให้นำคาร์บอนเครดิต มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

รัฐดันสุดลิ่ม “คาร์บอนเครดิต” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“ประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่น คาร์บอนเครดิต จัดเป็นทรัพย์ประเภทใด การประเมินมูลค่า กระบวนการ/ขั้นตอนการให้สินเชื่อและการกำกับดูแลทรัพย์ และหากนำคาร์บอนเครดิตมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้ว

เมื่อเกิดเหตุบังคับหลักประกัน มีวิธีการบังคับหลักประกันอย่างไร รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และควรศึกษาเทียบเคียงประเทศต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย แต่การศึกษาต้องใช้เวลา ดังนั้น แต่ละหน่วยงานควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเองก่อนเป็นลำดับแรก”.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : sinemagija.com